1,578 0 0
Joyous Celebration Uyaphendula lyrics;
A dream was born between three friends more than 20 years ago in KZN, today this dream stands as a colossal monument across the music industry in South Africa. Jabu Hlongwane, Lindelani Mkhize and Mth...

About Uyaphendula

Edit
Nothing yet. Click Edit to add something.

Joyous Celebration Uyaphendula Lyrics

Correct Lyrics
[Joyous Celebration - Uyaphendula lyrics]
(Ihhehe! Babiz’ onkulunkul’ abangaboni)
Sibiz’ obonayo,
(Weth’ uyas’ phendula)
Sibiz’ ophendulayo,
(Owethu) Sibiza yen’ ozwayo,
(Ehhe) iNkosi yaMakhosi_leyo!
(Babiz’ onkulunkul’ abalalayo)
Sibiz’ obonayo,
(Babiz’ onkulunkul’ abanamanga)
Sibiz’ ophendulayo,
(Oweth’ uJesu) Sibiza yen’ ozwayo,
(Ehhe Ehhe) INkosi yaMakhosi leyo!
(Babiz’ onkulunkul’ abakhohlwayo)
Sibiz’ obonayo,
(Abaqed’ imali zabo)
Sibiz’ ophendulayo,
(Oweth’ uJesu) Sibiza yen’ ozwayo,
(Yen’ unathi) INkosi yaMakhosi leyo!
(Ey! Babiz’ onkulunkul’ abanamanga)
Sibiz’ obonayo,
(Babiz’ onkulunkul’ abaphelayo)
Sibiz’ ophendulayo,
(Oweth’ uJesu) Sibiza yen’ ozwayo,
(Hhe) INkosi yaMakhosi leyo!
(Yen’ akafuni ngathi)
Uyasinaka (Ih! Jhijhi Jhijhi – Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Jhijhi Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu – Akalali (Ayih) akakhohlwa,
(Ehhe) Yen’ uyaphendula!
(Yena akafuni lutho ngathi)
Uyasinaka (Ihhi Jhijhi Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu – Akalali,
(Yeah’ hee) Akakhohlwa – Yen’ uyaphendula!
(Yelelele! Yelelele! Sithi weMzalwane Nkosi yam’ ungashiyindawo yakho)
Ubokhumbul’ uDavide no Israel,
Wabalwela kanjani na!
(Yeaheeeee! Sithi wesitha sabaNgcwele, musukuthinta abaJehova wena)
Ubokhumbula uGoliathi nama Filisti ukuthi baphelelaphi
(Yelelele! Yelelele!) na!
(Sithi weMzalwane Nkosi yami – Qinisel’ ekholweni lakho)
Ubokhumbul’ uDavide no Israel,
Wabalwela kanjani (Yelele! Yelele! Yelelele!) na!
(Sithi wesitha sabaNgcwele, musukuthinta abaJehova wena)
Ubokhumbula uGoliathi (Hai) nama Filisti (Eh) ukuthi baphelelaphi na!
(Ngob’ othinta thina uthint’ inhlamvu Yeso Lakhe Ih)
Uyasinaka (Jhijhi – Yen’ uyasilwela) Uyasilwela (Ihhi),
(Owethu Jesu) Owethu Jesu (Hai) Akalali akakhohlwa,
(Yeah-eh) Yen’ uyaphendula!
(Yen’ akafuni LUTHO ngathi jih) Uyasinaka (Jhijhi Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu Akalali (Ihhi Nkos’ Yami)
Akakhohlwa Yen’ uyaphendula!
(Yen’ angashiy’ iZulu ngenxa yethu Ihhi) Uyasinaka,
(Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu Akalali (Hai)
Akakhohlwa Yen’ (Yeah-eh) uyaphendula!
(Yen’ angadela KONKE ngenxa yethu)
Uyasinaka (Jhijhi Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
Oweth’ uJesu Akalali,
(Hai) Akakhohlwa (Nkos’ Yami woza) Yen’ (Jhijhi) uyaphendula!
(Jhijhi Ehhen’ boh!)
(Yeah-eh! Yeah-eh!
Jhijhi Jhijhi!
YEN’ UYASINAKA) Uyasinaka (Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu Akalala (Hai) Akakhohlwa,
(Yeah-eh) Yen’ uyaphendula!
(Ngithi bayeke vele bazohluleka) Uyasinaka,
(Bayeke bahlel’ okubi ngawe) Uyasilwela,
(Bazohluleka bona) Oweth’ uJesu Akalali,
(Hai) Akakhohlwa (Yeah-eh) Yen’ uyaphendula!
(Yen’ angashiy’ iZulu ngenxa yethu Ih!) Uyasinaka – (Yen’ angadela KONKE ngenxa yethu) Uyasilwela,
(Nkos’ yami – Nikhona boh?) Oweth’ uJesu (Jhi) akalali,
(Jhijhi Jhijhi) Akakhohlwa (Jhjhi Jhijhi) Yen’ (Woz’ asambe)
uyaphendula!
(Ihhi! Ihhi! Ehe! Yeah-boh!
Yeah-eh! Yeah-eh!
Jhijhi Jhijhi Ehe! Ehe!
[Yeahhhhh-eh-eh-eh]
YEN’ UYASINAKA) Uyasinaka (Ihhi! Yen’ uyasilwela)
Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu Akalali,
(Hai) Akakhohlwa (Yeah-eh!) Yen’ uyaphendula!
(Yen’ akufuni LUTHO ngathi Ihhi) Uyasinaka (Yen’ uyasilwela)
Uyasilwela,
Oweth’ uJesu Akalali,
Akakhohlwa Yen’ uyaphendula!

Joyous Celebration Uyaphendula lyrics
Share Joyous Celebration Uyaphendula lyrics
;

What do you think about this song?

Hint: Nig_r_a
Joyous Celebration Uyaphendula Music Video

Other Songs By Joyous Celebration

Show all Songs by Joyous Celebration, A-Z

Other Top Songs