Revision: Separate — Amanda Black
Submitted by stan

This screen also represents a Before & After view of this edit.
Deletes (In red):
[RBendithi sofa silahlane
Sihlezi sthandane, never s
eperat]e
And never separate
Bendithi sofa silahlane
Sihlezi sthandane, never seperate
And never separate

Ndicel' undixelele, ndikwenzeni na?
Ndikunik' uqobo lwam, ndakwakhel' umzi
That was not enough
Ndikuthande ngokwenyaniso
Ndakunik' abantwan' abahle

[Repeat]
Njengob' into zakho zingahambi kahle
Uzoth' uloyiwe

Iinyembezi zam aziweli phansi (x2)
Uzondikhumbula, uzondkhumbula
Uzondkhumbula ndingasekho

Sofa s'lahlane, sihlezi sthandane
And never seperate (x2)
Bendithi sofa slahlane
Sihlezi sthandane and never separate
And never separate.
Additions (In green):
[RBendithi sofa silahlane
Sihlezi sthandane, never s
eperat]e
And never separate
Bendithi sofa silahlane
Sihlezi sthandane, never seperate
And never separate

Ndicel' undixelele, ndikwenzeni na?
Ndikunik' uqobo lwam, ndakwakhel' umzi
That was not enough
Ndikuthande ngokwenyaniso
Ndakunik' abantwan' abahle

[Repeat]
Njengob' into zakho zingahambi kahle
Uzoth' uloyiwe

Iinyembezi zam aziweli phansi (x2)
Uzondikhumbula, uzondkhumbula
Uzondkhumbula ndingasekho

Sofa s'lahlane, sihlezi sthandane
And never seperate (x2)
Bendithi sofa slahlane
Sihlezi sthandane and never separate
And never separate.