Translation / Meaning

Ubobhasobha ma uzothi umuntu uyakuthanda kanti uyaku khalela uzothi uthando kanti yinkanuko kodwa angakuthola akufunayo uthando lutshabalale nje ngamazwelebonel wena ngabe kusafanel before.

Before
Before

[Chorus]
(Before) Bewungek’ ukhulume ngami
Ngale ndlel’ okhuluma ngayo
(Before) Before bewungihlnipha
(Before) Bewuhlal’ ungitjela njal’
Ukuth’ uyangthand
Kodwa manje
Sengiya’ celela
Kodwa manje angisatjelwa
Sengiya’ celela

http://amdb.co/

[Verse 1]
Ubobhasobha mah
Uzoth’ umunt’ uyakuthanda
Kant’ uyakuhalela
Uzoth’ uthando
Kant’ inkanuko
Koth’ angakuthol’ akufunayo
Uthando lushabaalale nje ngama zolo ebon’ ilanga
Ngabe ng’sak fanalela

[Chorus]
(Before) Bewungek’ ukhulume ngami
Ngale ndlel’ okhuluma ngayo
(Before) Before bewungihlnipha
(Before) Bewuhlal’ ungitjela njal’
Ukuth’ uyangthand
Kodwa manje
Sengiya’ celela
Kodwa manje angisatjelwa
Sengiya’ celela

[Verse 2]
Kanti yin’ eyenz’ ukuthi umuntu aqamb’ amanga
Sibadala masingaka, hay ungazodlala
Mas’ uthol’ omuny’ ongcono k’nam kumel’ ukungitjele
Thando lwami please ngicel’ ungbuyisele
Ngeke ngize ngivume
Udlale ngemizwa yami
Ngeke ngize ngivume
Ngothando lwami
Ngeke ngize ngivume
Uchithe isikhathi sami
Baning’ abafuna lothando.

[Chorus]
(Before) Bewungek’ ukhulume ngami
Ngale ndlel’ okhuluma ngayo
(Before) Before bewungihlnipha
(Before) Bewuhlal’ ungitjela njal’
Ukuth’ uyangthand
Kodwa manje
Sengiya’ celela
Kodwa manje angisatjelwa
Sengiya’ celela.


Edited By: Mbali
Edit Lyrics

MUSIC VIDEO

OTHER SONGS BY Sjava

2. Dali
3. Hlasela
4. Uthando
5. Amafu
7. Syolala
8. Impilo
10. Ek’seni
All Songs Sjava's Biography

Your email address will not be published. Required fields are marked *