IJO OLOWO LYRICS

Samklef on the beat
Eeh! Eeh! Eeh! Aah! Eeh! Eeh!
Ori mi lowo ooh
Ori mi; ola ooh
K’aye ma se mi ooh
Baba gbo mi ooh

Mo fe lowo l’aye ooh, mofe d’olola
Ori ba mi se, baba gbo adura mi ooh
Eleda mi o! ma sun ooh, ori mi ye, ma sun ooh
Baba joor; gb’adura mi ooh
Ijo olowo; ijo olola
Ijo olowo; Eeh! Eeh! Eeh! Aah! Eeh! Eeh! Eeh!
Ijo olola: Eeh! Eeh! Eeh! Aah! Eeh! Eeh! Eeh! Ijo olowo

http://amdb.co/

What the! What the! What the! Spray money like Chine
Ori mi owo ooh, ori mi ola ooh
Kin lo wo, kin gara tan; kin n’awo bi oba idan
Ori mi lo le se ooh, ori mi lo le se

Mo fe lowo l’aye ooh, mofe d’olola
Ori ba mi se, baba gbo adura mi ooh
Eleda mi o! ma sun ooh, ori mi ye, ma sun ooh
Baba joor; gb’adura mi ooh
Ijo olowo; ijo olola
Ijo olowo; Eeh! Eeh! Eeh! Aah! Eeh! Eeh! Eeh!
Ijo olola: Eeh! Eeh! Eeh! Aah! Eeh! Eeh! Eeh! Ijo olowo

Owo ti ooh common, owo tan copy
Owo to l’ayo, owo to k’ole
Kin ma t’oshi l’aye mi ooh
Adura mama mi ooh

Mo fe lowo l’aye ooh, mofe d’olola
Ori ba mi se, baba gbo adura mi ooh
Eleda mi o! ma sun ooh, ori mi ye, ma sun ooh
Baba joor; gb’adura mi ooh
Ijo olowo; ijo olola
Ijo olowo; Eeh! Eeh! Eeh! Aah! Eeh! Eeh! Eeh!
Ijo olola: Eeh! Eeh! Eeh! Aah! Eeh! Eeh! Eeh! Ijo olowo.

Edit Lyrics

MUSIC VIDEO

235 views

OTHER SONGS BY Samklef

1. Rebody
All Songs Samklef's Biography

Your email address will not be published. Required fields are marked *