Sarkodie - Rich Nigga Shit (RNS)  Lyrics

Rich Nigga Shit (RNS)

Sarkodie

Single
1,172 0 0
Sarkodie Rich Nigga Shit (RNS) lyrics

Sarkodie, the fourth of five children, was born and raised in Tema,to his mother Maame Aggrey. Sarkodie started rapping at a young age and continued throughout his educational career. He attended Tema...

About Rich Nigga Shit (RNS)

Edit
Nothing yet. Click Edit to add something.

Sarkodie Rich Nigga Shit (RNS) Lyrics

Correct Lyrics
[Sarkodie - Rich Nigga Shit (RNS) lyrics]
Edwum nu esi, now!
hey nans3i sokoo na mma p3
wo nni bia wo b3 twi api
nti b)m)din na ma wa’ni bri
wo sika b) anu a wob3 ti asi3
me sr3 obia nyi ni car key
3ny3 wo kitchen cabinet oo b33ma
masa wo nti bia wo ywi adwan fuu
last hour agaji w) vienna
wa wyi wo jeans pampii nu
makey sure s3 kra gu wu kotokuom
ny3 wo ini ini na y3 di t) prepaid
ma cala nu gye wo di s3 wu w) Krom
wo nni bia ma wa’ni nk) wo yiri h)
cus droping a girl nu b3 fa y3 50
wo ywe a wob3 sockety nu 100
wodi calculaty very risky
3nd3 Ghana girls obia ni ni price
nti wo nni bia k)k) p3 wo size
wo tswi x6 wo b3 nya biibi nice
wo tswi masaratti wo will be supriced
hey corolla s by this time
3ndi3 massa managey nkoso naa
wo car ni wo nia di3 gyina nts3n
y3p3 shandelia wosi bobo paa
eebia wonni bia wop3 high class
3ndi3 forgety gyis3 adwen fii
di3 wo m3 gya bia y3 wo last chance
w)y3 ashawo cra fanu 14 cus

They be on rich n1gga sh1t
wo ti b)k)) tis3 ntafo) awo)
rich n1gga sh1t,aaah
nans3i rich n1gga sh1t
wo y3 borla di3 a
rich n1gga sh1t
nti b) wo hu m)di
on rich n1gga sh1t
wo di wo ak)n) di3
this girls rich n1gga sh1t
joo joo on some rich n1gga sh1t
now! h3 rich n1gga sh1t
ah k) nak) p3 sika
rich n1gga sh1t
na mesi b)k)) tis3 ntafo) awo)
on rich n1gga sh1t
joo rich n1gga chip
aka wo last di3 b)m)din
rich n1gga sh1t

Ebia wa ywe school agye digree bi
wo y3 adwuna gye wo 1000
yi nu 2 5 ma wo maame
t) paint sesa fienu housing
ni3 aka nu f) sie nsa hu w)tru
girl na w)fa nu 3manu doe biaa
w) p3 a w) bu wo,)b3 asan asuro wo
wa ny3 lucky w)b3 b) wo dwea
s3 sika niba 3tsits3 sika
)didida 3w) beebi da
wo nni a bisa okwea niba
obia nni wa’tyi o nti 3y3 a suro nipa
3nd3 wonam ak)n)di3
nti ghetto youth ntumi savey
nea aw) adru yi pi a w) b3 pi3
nti budget craa w)n gadgey
su ni wur3fi s3

They be on rich n1gga sh1t
wo ti b)k)) tis3 ntafo) awo)
rich nigga shit,aaah
nans3i rich n1gga sh1t
wo y3 borla di3 a
rich n1gga sh1t
nti b) wo hu m)di
on rich n1gga sh1t
wo di wo ak)n) di3
this girls rich n1gga sh1t
joo joo on some rich n1gga sh1t
now! h3 rich n1gga sh1t
ah k) nak) p3 sika
rich n1gga sh1t
na mesi b)k)) tis3 ntafo) awo)
on rich n1gga sh1t
joo rich n1gga chip
aka wo last di3 b)m)din
rich n1gga sh1t.
Sarkodie Rich Nigga Shit (RNS) lyrics
Share Sarkodie Rich Nigga Shit (RNS) lyrics

What do you think about this song?

Hint: Nig_r_a
Sarkodie Rich Nigga Shit (RNS) Music Video

Other Songs By Sarkodie

Show all Songs by Sarkodie, A-Z

Other Top Songs