MADLUDLU LYRICS

We’ Madluudluu
We’ Madludlu eh
we’ Madludluuuu

[Hook]
Ayi ngay’sola ngokuhlukana nawe
Ukube ngakuhlalisa phansi sikhulume kunokuthi ngiphume ngihambe
Kunzima la ngaphandle othandweni z’yabuya
Wawungcono wena sthandwa sami
Ngyak’cela buya

http://amdb.co/

[Chorus]
We’ Madludlu (ngixolele)
We’ Madluuudlu (ngyak’khumbula)
We’ Madludluu (ngixolele)
We’ Madludluu (ngixolele)
Ngisak’thanda

[Verse 2]

Uthando lwakho nempatho yakho, ayiphumi, ayilibaleki
Ngabe nginamanga mangithi imfudumalo yakho makubanda ayikhumbuleki
Isikhala owasishiya enhlizweni yami bazamile ayi as’valeki
Angisayikhulumi eyobuhle bakho awu phela leyo ayichazeki
Bekuthi izinto mazibheda kunzima uwe obungiduduza
Wawungazi, bothi soba’right ilanga lizophuma
Ngoba ungibuyisela endleleni sthandwa sami uma ngiduka
Ngyawakhumbula amagama akho mhla ngikushiya uthi ngzokukhumbula
Sekungificile ukuhlupheka isimo engikuso sthandwa asinambitheki
Ebsuku ayi ak’laleki
Ngisho ukudla nakho akungeni

Thinking about the good times we haaaad mina nawe
Thinking about the good times we had mina nawe

[Hook]
Ayi ngay’sola ngokuhlukana nawe
Ukube ngakuhlalisa phansi sikhulume kunokuthi ngiphume ngihambe
Kunzima la ngaphandle othandweni z’yabuya
Wawungcono wena sthandwa sami
Ngyak’cela buya

[Chorus]
We’ Madludlu (ngixolele)
We’ Madluuudlu (ngyak’khumbula)
We’ Madludluu (ngixolele)
We’ Madludluu (ngixolele)
Ngisak’thanda

[Verse 2]

Baqinisile uma bethi you never know what you have until it’s gone
Ubungithanda ngothando lwangempela mina angizange ngilubone
Ngathatha uthando lwaakho
Ngadlala ngalo, unginike ngenhliziyo emhlophe
Baqinisile uma bethi you never know what you have until it’s gone
Ubungithanda ngothando lwangempela mina angizange ngilubone
Ngathatha uthando lwaakho mntanomuntu
Ngadlala ngalo, unginike ngenhliziyo emhlophe

Awu mina ngisakuthanda kahle nje’na
Ngisakukhumbula kahle nje
Awu mina ngisakuthanda kahle nje’na
Ngisakukhumbula kahle nje

[Hook]

[Chorus] x 2

Edit Lyrics

MUSIC VIDEO

330758 views

OTHER SONGS BY Sjava

3. Amafu
4. Before
5. Hlasela
6. Uthando
7. Seven
All Songs Sjava's Biography

Your email address will not be published. Required fields are marked *